เทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่ 2567 ส่งเสริม Soft Power 5F

จบลงไปแล้วกับเทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ที่ช่วยกระตุ้น Soft Power ด้านอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง โดยคอนเซปต์งานในปีนี้คือเทรนด์อาหารไร้พรมแดน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒธรรมและรสชาติอาหารพื้นเมืองที่มีสีสันมากยิ่งขึ้น

โดยงาน Chiang Mai Food Festival 2024 นี้ จัดขึ้นโดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สสส. และศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นอกจากจะมีอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่แล้ว ในงานยังมีอาหารจากหลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ไตลื้อบ้านลวงเหนือ ไตยองบ้านป่าตาล อาข่า อาหารอินธาร์ และการสาธิตกระบวนการทำชาแบบชาวเมียนมาร์

ในช่วงงาน 2 วันถือว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วย ส่งเสริมและผลัดดันนโยบายด้าน Soft Power 5F เนื่องจากอาหาร (Food) ถือเป็นหนึ่งใน 5F ด้วยเช่นกัน

เทศกาลอาหารนานาชาติเชียงใหม่ 2024
Chiang Mai Food Festival 2024
เทศกาลอาหารเชียงใหม่ 2024